top of page

Huisregels Delicious

 

 1. De evenementen georganiseerd door Delicious zijn enkel toegankelijk voor bezoekers die in het bezit zijn van een geldig toegangsbewijs. Toegangsbewijzen kunnen niet worden geretourneerd.

 2. Indien een bezoeker een bepaling uit deze huisregels niet naleeft, behoudt Delicious zich het recht voor om de betreffende bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen en/of om de bezoeker te verwijderen van het evenement, zonder gehouden te zijn tot restitutie van betaalde entreegelden

 3. Delicious behoudt zich het recht voor om deze huisregels op ieder moment aan te passen.

 4. Delicious kan beeld- en/of geluidsopnamen (laten) maken op/in de locatie van het evenement, onder meer van personen die zich in of rondom de locatie van het evenement begeven. Delicious is gerechtigd deze geluids- en/of beeldopnamen te gebruiken en te publiceren zonder hiervoor een vergoeding (in welke vorm dan ook) verschuldigd te zijn aan de desbetreffende persoon/personen.

 5. Voor alle evenementen van Delicious Festival geldt een minimumleeftijd van 18 jaar. Bezoekers van het evenement zijn verplicht zich op eerste verzoek te legitimeren door middel van het tonen van een geldig legitimatiebewijs. Ben je nog geen 18 jaar of niet in staat een geldig legitimatiebewijs te tonen, dan behoudt Delicious zich het recht voor je de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren.

 6. Het is niet toegestaan skates, fietsen, steps, skateboards en/of een eigen stoel (of een ander (groot) item) mee naar binnen te nemen tijdens een evenement van Delicious, ook niet als je niet in staat bent gedurende langere tijd te staan. De beslissingen van Delicious in het kader van weigeren en/of toelaten van bepaalde items zijn bindend.

 7. (huis)Dieren zijn niet toegestaan op de evenementen van Delicious.

 8. Het is bezoekers verboden de volgende zaken in bezit te hebben of mee te nemen naar de evenementen van Delicious: voedsel, al dan niet alcoholhoudende dranken, drugs en (andere) verboden middelen, flessen, blikjes, glaswerk, vuurwerk, wapens, messen, paraplus, selfie-sticks, lachgas/distikstof(mon)oxide, giftige, explosieve en/of brandgevaarlijke materialen en andere voorwerpen die door Delicious ontoelaatbaar worden geacht. Delicious Festival heeft het recht deze zaken in beslag te nemen. In beslag genomen zaken worden niet geretourneerd en worden vernietigd door Delicious en/of een door Delicious aangewezen derde partij.

 9. Bezoekers van het evenement dienen akkoord te gaan met een fouillering bij de ingang, indien verzocht. Tevens is Delicious gerechtigd tassen van bezoekers te (laten) doorzoeken. Bezoekers die in het bezit zijn van drugs en/of (andere) verboden middelen worden overgedragen aan de politie.

 10. Aanwijzingen en instructies van het (beveiligings) personeel van Delicious dienen door bezoekers direct opgevolgd te worden. Bij agressief gedrag door een bezoeker zal de betreffende bezoeker direct worden verwijderd van het evenement en behoudt Delicious zich het recht voor de betreffende bezoeker over te dragen aan de politie.

 11. Het dragen van voetbalshirts en/of andersoortige groepsshirts en herentasjes tijdens een evenement van Delicious is niet toegestaan.

 12. Het is bezoekers van het evenement verboden om commerciële activiteiten uit te oefenen op, in en rondom de locatie waar het evenement plaatsvindt. Het is daarnaast verboden om (semi) professionele fotoapparatuur mee te nemen naar het evenement, tenzij de bezoeker door Delicious een persaccreditatie is toegekend.

 13. Om de veiligheid van de bezoekers te allen tijde te kunnen garanderen en om de in-en uitstroom van bezoekers van het evenement soepel te laten verlopen, geldt na het scannen van je toegangsticket de regel: binnen is binnen.

 14. Op en rondom de locatie waar het evenement plaatsvindt wordt streng gecontroleerd op ongeregeldheden. Personen die zich op welke manier dan ook misdragen wordt de (verdere) toegang tot het evenement ontzegd, worden onmiddellijk van het terrein verwijderd en worden indien nodig overgedragen aan de politie.

 15. Het bezoeken van het evenement geschiedt volledig op eigen risico van de bezoeker(s). Delicious aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gehoorschade, zichtverlies en/of schade of ander lichamelijk letsel en/of materiële schade die ontstaat door het bezoeken van het evenement. Ingeval van een toerekenbare tekortkoming van Delicious is de totale aansprakelijkheid van Delicious te allen tijde beperkt tot enkel een vergoeding van directe schade van de betreffende bezoeker, met dien verstande dat het uit te keren schadebedrag beperkt is tot het bedrag dat door de verzekeraar van Delicious in dat kader zal worden uitgekeerd.

 16. Indien zich situaties voordoen waar de huisregels niet in voorzien, beslist Delicious Festival over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van Delicious in dat kader is bindend.

bottom of page